Kurs Nauczyciela odwołany

W nawiązaniu do dzisiejszego oświadczenia informujemy, że planowany na lipiec kurs Nauczyciela Żeglowania, zgłoszony pod numerem 09/NŻ/2020 został z przyczyn organizacyjnych odwołany. Tym samym decyzją Komisji Szkolenia PZŻ nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Za utrudnienia przepraszamy! Lista planowanych i zgłoszonych kursów, w których można wziąć udział znajduje się na stronie PZŻ Zarząd Tarnobrzeskiego OZŻ

Oświadczenie

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski informuje, że w zakresie organizacji kursów na stopień Nauczyciela Żeglowania oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  nie podjął i nie zamierza podejmować współpracy z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym organizującym w jego imieniu bądź we współpracy  w/w kursy. Tym samym występujące w sieci informacje o rzekomej współpracy Okręgu z Akademią Nautica mają charakter nadużycia i są całkowicie sprzeczne z ideą funkcjonowania TOZŻ jako członka Polskiego Związku Żeglarskiego. Ponadto informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz w trosce o dobre imię TOZŻ, wystąpiliśmy do Komisji Szkolenia PZŻ z wnioskiem o anulowanie zgłoszonego przez nas kursu nr 09/NŻ/2020. Tadeusz Gospodarczyk Prezes TOZZ

Odwołany kurs żeglarski

Z przykrością informujemy, że planowany na czerwiec weekendowy kurs żeglarski, z przyczyn od nas niezależnych nie odbędzie się. Nie odbędą się też inne, planowane w tym sezonie w zorganizowanej formule szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Osobom zainteresowanym zdobyciem uprawnień polecamy kursy organizowane przez kluby zrzeszone w TOZŻ, tj. Jacht Klub Nisko ( Zalew Podwolina) oraz Klub Żeglarski Orkan Mielec (Zalew w Otałęży). Istnieje także możliwość indywidualnej nauki żeglowania zakończonej egzaminem. Szczegóły do ustalenia z okręgową kadrą instruktorską. Za wszystkie niedogodności związane ze skutecznym zaplanowaniem tegorocznego sezonu szkoleniowego serdecznie przepraszamy. Zarząd TOZŻ

Ruszamy z kursem żeglarskim

Ruszamy z kursem żeglarskim

Począwszy od 6 czerwca rozpoczynamy nasz doroczny, wiosenny kurs na stopień żeglarza jachtowego, zachowując wszystkie obostrzenia i zalecenia oraz zakładając e-learningowe szkolenie teoretyczne. Kurs odbędzie się w trybie weekendowym ( sobota i niedziela) i zakończy się państwowym egzaminem planowanym na pierwsza połowę lipca. Wszystkich zainteresowanych, także tych którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w kursie prosimy o potwierdzenie chęci udziału poprzez uiszczenie do dnia 1 czerwca opłaty za kurs oraz przesłanie na adres biuro@tbgozz.pl swoich danych kontaktowych ( nr telefonu oraz maila) Dodatkowe informacje i szczegóły od numerem 504121218 oraz biuro@tbgozz.pl

Sezon 2020 na Jeziorem Tarnobrzeskim – Komunikat

W nawiązaniu do informacji dotyczącej warunków funkcjonowania żeglarzy na Jeziorze Tarnobrzeskim w sezonie nawigacyjnym 2020 dodatkowo informujemy, że ostateczne wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury brzegowej jak i samego akwenu zostaną w najbliższym czasie doprecyzowane przez upoważnione do tego organy.. Do tego czasu zalecamy wstrzymanie się z wodowaniem sprzętu oraz organizacją pływań. Ponadto informujemy, że jedyną intencją Związku jest tworzenie we współpracy z administracją samorządową oraz PZŻ optymalnych warunków do uprawiania sportu oraz upowszechniania żeglarskiej rekreacji na centralnym akwenie naszej działalności. Za ZarządTadeusz GospodarczykPrezes TOZŻ

Jezioro Tarnobrzeskie – informacja o sezonie 2020

Jezioro Tarnobrzeskie – informacja o sezonie 2020

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych przy ul Żeglarskie i Plażowej informujemy, że ruch na tych ulicach będzie ograniczany i okresowo zakazany. Zakazy te dotyczyć będą także plaży. Ruch jednostek na wodzie będzie jednak możliwy, tak samo działać będzie port JK Kotwica, Marina i inne atrakcje jeziora, tj. wake park, baza nurkowa LOK czy tyrolka. Informację o możliwości i czasie wodowania można zasięgać bezpośrednio u bosmana pod numerem tel. 882450991 Jednocześnie informujemy, że od 1 czerwca nad bezpieczeństwem ruchu na wodzie czuwać będzie WOPR i Policja. Z żeglarskim pozdrowieniem Zarząd TOZŻ

Weekendowy kurs żeglarski – informacja

Weekendowy kurs żeglarski – informacja

Wszystkich zainteresowanych realizacją naszego kursu informujemy, iż w dalszym ciągu, na mocy obowiązujących obostrzeń, nie możemy rozpocząć zaplanowanych zajęć. W chwili zniesienia zakazu organizacji szkoleń oraz prowadzenia egzaminów, niezwłocznie przystąpimy do realizacji w trybie i rygorach uwzglęniających wszystkie reżimy sanitarne. O podjętych decyzjach będziemy informować na bieżąco. Zarząd TOZŻ

KURS ŻEGLARSKI- KOMUNIKAT !!!

KURS ŻEGLARSKI- KOMUNIKAT  !!!

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SPOWODOWANYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA ODWOŁANIU ULEGAJĄ – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I PIERWSZE ZAJĘCIA KURSU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO PLANOWANE NA DZIEŃ 15 MARCA BR. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w kursie o mailowe zgłoszenia swoich kandydatur na adres biuro@tbgozz.pl Tak szybko jak będzie to możliwe wznowimy naszą aktywność związaną z rozpoczęciem kursu o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.